Waar staan we voor
Waar staan we voor
Waar staan we voor
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Waar werken we aan
Waar werken we aan
Waar werken we aan

Portfolio

Op De Noordwijkse School worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd. De leerkracht houdt de ontwikkeling van zijn of haar leerlingen goed bij. Dit gebeurt onder andere in het portfolio. Het portfolio is een groeimap die drie keer per jaar wordt aangevuld en waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt. Resultaten van de leerling worden weergegeven, de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht, de leerdoelen en resultaten van het atelieronderwijs worden inzichtelijk gemaakt, werk waar de leerling trots op is krijgt een plek en een reflectie van de leerling en de leerkracht ten aanzien van de ontwikkeling en het leerproces wordt aan het portfolio toegevoegd.


KLEUTERS

Ook de kleuters krijgen een portfolio mee. Tweejaarlijks krijgen zij een persoonlijke brief, een reflectie op sociale vaardigheden en een werkje waarop ze trots zijn mee in de portfoliomap. De basis van het portfolio wordt dus tijdens de kleutertijd gelegd.


REFLECTIE

Het portfolio biedt de mogelijkheid om de vaardigheden van leerlingen op veel gebieden inzichtelijk te maken. Individuele reflectie van leerkracht en leerling vormen een belangrijk onderdeel. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en portfolio. Het portfolio gaat vanaf de kleuters tot en met groep 8 mee en zal steeds verder worden aangevuld. Aan het einde van de schooltijd is er een document ontstaan waarin de ontwikkeling van het kind goed zichtbaar is.

 

MEER LEZEN? GERELATEERDE PAGINA'S ZIJN:
 

 

HOOGWAKERSBOSSTRAAT 14

2202 SP NOORDWIJK

071-3619800

 

Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Lees hier ons magazine!
Lees hier ons magazine!
Lees hier ons magazine!
Bezoek onze linkedin-pagina!
Bezoek onze linkedin-pagina!
Bezoek onze linkedin-pagina!


                                                                                                                                                                                                                           Copyright De Noordwijkse School