Internationalisering

Op De Noordwijkse School is Engels een basisvak. Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen 45 minuten les in Engelse taal en cultuur. Dit wordt gegeven door een vakleerkracht in een speciaal ingericht Engels lokaal. Op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt de Engelse taal aangeleerd. Bij de jonge leerlingen ligt de nadruk op spreken en luisteren, vanaf groep 4 komt daar ook schrijven bij. In groep 6 leren alle leerlingen ook lezen in het Engels. Alle leerlingen van groep 8 doen een Anglia examen waarbij zij hun niveau in het Engels kunnen laten zien. Dit examen wordt aangeleverd door het Anglia Netwerk. De Noordwijkse School is al sinds 2007 lid van dit netwerk. Hierbij zijn 350 scholen aangesloten. Zij stimuleren en structuren het geven van Engelse lessen. Het maken van een Anglia examen is mogelijk op verschillende niveaus te weten; Primary, PreliminaryA1, ElementaryA2, Pre-intermediate en ook intermediateB1 en een enkele keer Advanced B2.
 

UITWISSELINGSPROJECT

Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan een internationaal uitwisselingsproject. Gedurende het schooljaar schrijven zij brieven met penvrienden van de Schotse School the Edinburgh Academy. Tijdens het schoolkamp van groep 8 brengen ze een bezoekje aan deze school en volgen zij een dag een speciaal lesprogramma aan the Edingburgh Academy. Ook verwelkomen zij hun penvrienden in Noordwijk voor een tegenbezoek. Dit project zorgt al vele jaren voor een enorme boost in het zelfvertrouwen van de leerlingen betreffende het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Daarnaast zorgt het voor interesse in een andere cultuur.

INTERNATIONAAL GEORIENTEERDE LEERINHOUDEN

Tijdens de lessen wereldoriëntatie, die worden gegeven binnen ons atelieronderwijs, wordt naast de Nederlandse kerndoelen altijd een link gelegd met de wereldgeschiedenis en actualiteiten. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen met een brede blik naar de wereld te laten kijken, met respect voor alle mensen en culturen die daarop bestaan.

 

INTERNATIONAAL GEORIENTEERDE OUDERS

Op dit moment heeft De Noordwijkse School gezinnen van negen verschillende nationaliteiten in huis. Deze gezinnen zijn afkomstig uit verschillende landen, hebben verschillende culturen en hebben verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn bij ons alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of huidskleur welkom. We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd voelen bij ons op school. Wij hebben kinderen op school met een Nederlandse, Britse, Egyptische, Spaanse, Zweedse, Belgische, Amerikaanse, Chinese en Noorse achtergrond.

INTERNATIONALE PROJECTEN EN SAMENWERKINGEN

Wil je meer lezen over onze internationale projecten en samenwerkingen met Eramus+ en EarlyBird, klik dan op de volgende link: Internationaal