Waar staan we voor
Wie zijn wij
Waar werken we aan

Habits of mind

Habits of Mind is een verzamelnaam voor 16 denkstrategieën en vaardigheden die leerlingen zich eigen kunnen maken en kunnen inzetten tijdens bijvoorbeeld de veelzijdige ateliers. Deze variëren van doorzetten en samenwerken tot verwondering en ontzag. 

 

ATELIERONDERWIJS
De Habits of Mind hebben een vaste plek in ons atelieronderwijs. Ieder thema koppelen wij aan één of een aantal habits. Zo was de habit 'doorzetten' gekoppeld aan het thema 'Klaar voor de start' (sport en spel) en de habit 'wederzijds denken' (samenwerken) was gekoppeld aan het thema 'Wij zijn met 7,2 miljard'. Ter introductie van de habits ontwerpt de school speciale posters die in de klassen worden gehangen om de leerlingen te ondersteunen bij dit denkproces. Daarnaast stellen de leerkrachten gerichte vragen die dit denkproces sturen. Door steeds te verwijzen naar de Habit die centraal staat, proberen we stapsgewijs de zestien Habits bij leerlingen onder de knie te krijgen. Kijk voor meer informatie over Habits of Mind op www.habitsofmind.nl 

POSTERS VAN DE HABITS OF MIND
Onderstaande posters heeft De Noordwijkse School ontworpen om de Habits of mind onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Een rijke illustratie, herkenbare stijl en bepalende kleur visualiseren het beeld dat bij een habit hoort. Zo kunnen de leerlingen de habit beter plaatsen, opslaan en inzetten.