Waar staan we voor
Waar staan we voor
Waar staan we voor
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Waar werken we aan
Waar werken we aan
Waar werken we aan

Resultaten

De resultaten van de leerlingen worden nauwgezet gevolg en in kaart gebracht. We interpreteren resultaten altijd binnen een betekenisvolle context en houden daarbij de leerling en hoe hij/zij is in het oog. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op ons totale functioneren als school.

ONDERWIJSINSPECTIE

Eén keer in de vier jaar controleert de onderwijsinspectie een basisschool. In het schooljaar 2013/2014 heeft De Noordwijkse School de onderwijsinspectie ontvangen. Wij zijn beoordeeld als "basistoezicht arrangement". We hebben met plezier geconstateerd dat De Onderwijsinspectie ons ook ziet als een bijzondere school.
 

TOETSEN

Onze school werkt met de voortgangstoetsen van CITO. Deze toetsen verschaffen informatie over de leervorderingen van rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. We proberen te zien of onze verwachting van het niveau van het kind strookt met de toets. Wij zien de toetsen als een hulpmiddel en check van het beeld dat wij van een leerling hebben.


EINDTOETS

De kinderen in groep 8 en de achters in groep 9 doen een wettelijke verplichte CITO Eindtoets. Met deze toets worden de leervorderingen van acht jaar basisonderwijs gemeten.


ANGLIATEST

Naast bovenstaande toetsen doen alle kinderen in groep 8/9 ook de Angliatest voor hun vaardigheid in de Engelse taal.
 

UITSTROOM VAN ONZE LEERLINGEN

HOOGWAKERSBOSSTRAAT 14

2202 SP NOORDWIJK

071-3619800

 

Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Bekijk filmpjes van De Noordwijkse School!
Lees hier ons magazine!
Lees hier ons magazine!
Lees hier ons magazine!
Bezoek onze linkedin-pagina!
Bezoek onze linkedin-pagina!
Bezoek onze linkedin-pagina!


                                                                                                                                                                                                                           Copyright De Noordwijkse School