Waar staan we voor
Wie zijn wij
Waar werken we aan

Middagprogramma

Het middagprogramma kent verschillende onderdelen die van belang zijn om een thema te laten slagen.

ATELIERS
In de eerste weken van een thema werken de kinderen in ateliers. Zijn krijgen dan op vele verschillende manieren lesstof over het thema aangeboden. Verschillende leerkrachten geven verschillende vakken over het onderwerp.

 

TOETS
Wanneer de ateliers voorbij zijn, krijgen de leerlingen een samenvatting van de lesstof die aangeboden is. Leerlingen krijgen tijd om deze samenvatting te leren in de klas, maar mogen er thuis ook mee verder gaan. We proberen leerlingen handvatten te bieden om een samenvatting te interpreteren en te leren. De leerlingen maken na het leren een ateliertoets.

 

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Daarnaast kiezen de leerlingen nog een werkvorm/vakgebied waarbinnen zij de geleerde stof willen verwerken. Dat kan zijn een powerpoint, creatieve uiting, verhaal, toneelstuk etc. Op deze manier kunnen de leerlingen hun eigen talent inzetten om geleerde stof te presenteren en te laten beklijven. Uiteraard gebeurd dit onder toeziend oog van de leerkracht.

 

NIET-THEMAWEKEN

Wanneer er geen thema's  plaatsvinden (er zijn 30 themaweken per jaar) werken de leerlingen in de eigen groep. Er is dan ruimte voor het uitdiepen van de basisvakken als rekenen, taal, spelling en lezen. Ook ontstaat er ruimte voor leerlingen om eigen initiatief te nemen. In de bovenbouw wordt er veel gewerkt met projecten. In groep 7 zijn leerlingen bijvoorbeeld bezig om sponsoracties voor hun aanstaande reis naar Schotland (die plaatsvindt in groep 8) te organiseren. Denk dan aan het inzamelen van statiegeldflessen en het organiseren van een bioscoopmiddag.

 

MEER LEZEN? GERELATEERDE PAGINA'S ZIJN: